Skolemamma

– Kan vi snakke litt om skolen?

Barnehagedebatt på avveie

Kritikken mot konserneierne handler ikke om de ansatte. Folk som jobber i barnehagene, kommersiell eller offentlig,  jobber alle hardt for å gi et så godt tilbud til barna som mulig. 

Det store skolevalget

Måten resultatene fra nasjonale prøver presenteres på gir inntrykk at det er forhold ved skolen som avgjør resultatene. I virkeligheten sier resultatene noe om helt andre ting.

Den tapte kunnskap

Utviklingen i skolen gir grunn til bekymring knyttet til de kunnskapene og ferdighetene som fortrenges i barnas møte med “kunnskapssamfunnet”.

Jeg hater lekser

Når skolen baserer seg på tiltak hvor foreldreinnsatsen avgjør resultatene, underbygges og reproduseres de sosiale forskjellene.

Flere blogginnlegg