Kategorier
Barnehage Skole

Barna våre kan ikke effektiviseres!

I kjølvannet av skolestengingen er det skrevet mye om hvordan den nye situasjonen har vært en positiv erfaring for familien. En mulighet til mer tid sammen, til å være mer tilstede som foreldre, til å kunne involvere seg mer i barnas liv. Noen har kjent på gleden ved å ha tid til å lage sunn hverdagsmat fra bunnen av, andre har bakt surdeigsbrød sammen med barna. 

Not so much hjemme hos oss.

Ansvaret for hjemmeskole parallelt med hjemmekontor har gjort at tidsklemma har vært langt mer påtrengende enn i normale tider. Vi har knapt rukket å handle. Det har aldri vært så lite hjemmelaget mat som i denne perioden. Vi voksne jobber skift og bytter på å være lærer på dagen, jobbe på kvelden. 

Hver morgen har vi møtt dagen med effektivisering og overlevelse i tankene; hvordan komme smidigst mulig gjennom alle de tre blandede etappene i triathlonet med foreldreetappe, skoleetappe og arbeidstakeretappe?   

Derfor stod gleden i taket da vi fikk høre å nyhetene at skoleåpningen også skulle gjelde oss – neste uke skal vi få livet tilbake! 

Spørsmålet er hvilken skole de kommer tilbake til. Ifølge KS anslås det et tap for kommunesektoren på mellom 18 og 27 milliarder. Kommunene hadde det ikke fett fra før, og nå blir det verre hvis ikke noe gjøres. Resultatet av det vil være et tilbud til innbyggerne som er under et minimumsnivå.

I en tid der hvor det nesten ikke er mulig for kommunene å gi de lovpålagte tjenestene på grunn av dårlig kommuneøkonomi, har kommunalminister Nikolai Astrup uttalt at kommunene nå må tenke “effektivisering” og “innovasjon”.

Dette er bare fine ord for å gjøre ting litt billigere og enda litt raskere. Lærerne, barnehagelærerne og sykepleierne løp allerede fort – nå må arbeidet effektiviseres enda mer. Men hvordan har Astrup tenkt at dette skal løses? Arbeidet med barn kan ikke effektiviseres, mine barn kan ikke effektiviseres- og de er allerede innovert. Lærerne må ha den tida de trenger til å gi ungene en forsvarlig oppfølging. 

Forandringsfabrikken har gjennomført en undersøkelse blant 3000 elever, der hovedfunnet er at trygghet er essensielt for trivsel og læring i skolen. Da må også læreren ha nok tid til å kunne sikre at ungene er trygge – dersom de tvert imot møter en lærer som har flere oppgaver enn tid til å løse dem, så vil ikke forutsetningene for å skape trygghet være til stede. 

Og hvem går det utover?

Barna i barnehagene. Og elevene på skolene. VÅRE barn! 

Våre unger som fra før av hadde alt for få ansatte på barnehageavdelingen sin. 

Våre barn som nå får enda mindre muligheter til oppfølging og læring på skolen. 

Under koronastenging har alle vært bekymret for de “sårbare barna”.  Men nå som de sårbare barna skal tilbake til skolene, er omsorgen borte. Om bare skoler, barnehager, barnevern, eldreomsorg hadde fått en brøkdel av det næringslivet har fått i redningspakker under koronakrisen, hadde mye vært gjort. 

Lærerne i barnehager og skoler gis ansvaret for å ivareta barn som vi nå alle er enige om har ekstra behov for å bli sett, hørt og ivaretatt. 

Myndighetene krever samtidig  at barnehagene og skolene både ivaretar de pålagte smitteverntiltakene – OG at barna skal møte en hverdag hvor kravene til  innholdet er det samme som før. 

Det gis ikke ekstra tilskudd til flere lærere eller andre ansatte- og det på tross av at en stor del av arbeidsstokken ikke kan komme på jobb, fordi de selv er i risikogruppen. 

Det kan bety at det nå er færre ansatte tilstede for barna enn det er under normale tider. 

Samtidig har det private næringslivet nå mottatt redningspakker med beløp av en annen verden. For vi vil vel ikke miste Espresso House – som mottok 4 millioner i tilskudd- bare i mars måned.  

Det er høye tanker om hva innovasjon kan tilføre skoler og barnehager – her ser det også ut til at magi bør føres på lista over hva kommunalministeren råder kommunene til å satse på. 

Det er ikke med lett hjerte jeg sender barna mine tilbake til en skole som kanskje ikke har muligheter til hverken å drive med smitteverntiltak eller kan tilby et godt læringsmiljø. 

Blir det hjemmeskole på oss i tiden som kommer allikevel? 

Kategorier
Barnehage Skole

Vi skal ikke klappe

Et resultat av korona har vært at det har blitt tydeliggjort hvilke yrker vi ikke klarer oss uten. 

Hvor mange ganger har vi ikke hørt om “de med samfunnskritiske yrker” i denne tida? 

Renholdere, ansatte på sykehus og sykehjem, butikkansatte. Hjemmehjelpere, barnevernskonsulenter og bussjåfører. Ansatte i barnehagen og skolen.

Vanlige folk med uvanlig viktige jobber, viser det seg – men som ikke kan beskytte seg på et hjemmekontor i denne tida. 

Frem mot 1919 var den viktigste kampen for arbeiderne – altså oss- å få tilslutning for 8 timers arbeidsdag. Nå handler kampen først og fremst om arbeidsforhold, i et arbeidsliv hvor mål- og resultatstyring gjør at det svømmer over av begreper som “effektiv omsorg” og “systematisering”. 

Det vitner om at det er økonomien som rår – og det er folk med de “vanlige”- men altså samfunnskritiske, har vil nå lært –  yrkene som får lide for det. Bussjåføren blir telt på tid, hjemmehjelperen får ikke tid til å snakke med pasientene. 

Vi skal ikke klappe for yrker som nå er så tydelige som grunnleggende nødvendige for alle i samfunnet.   

Vi skal gi de ansatte anstendig lønn og gode arbeidsvilkår. 

Vi skal vekk fra at vi bruker sykepleierlønna som standard for hvor lavt det går an å tjene. 

De viktigste yrkene skal ikke sitte igjen med minst lønn.

Heller ikke de har valgt jobbene sine på grunn av et «kall», men på grunn av faglig interesse og integritet. Vi har en lang vei å gå for å få til en rettferdig fordeling av inntekt og for å bedre forholdene for disse. Derfor må vi starte nå!

Vi foreldre kan starte med å stå bak de ansatte i barnehager og skoler for bedre arbeidsforhold. Visste du at barnehagelærerne har det største sykefraværet i landet, og 20 prosent av lærerne forlater læreryrket?

Det sier mye om arbeidsforholdene – OG det sier mye om at forholdene for barna våre ikke er bra!

Det de kjemper for er bedre forutsetninger for å gjøre jobben sin.  

De kjemper altså for at VÅRE barn skal bli sett i større grad, at VÅRE barn skal få bedre undervisning, at VÅRE barn skal få bedre muligheter i livet.

Det er på tide at vi foreldre setter oss inn i og stiller oss bak kravene til politisk handling som trengs for å få til dette.

Kategorier
Barnehage korona Skole

Noen voksne må komme

Jeg er intervjuet i Aftenposten og på P4 vi dag.

Der uttaler meg hovedsaklig om barnehageåpningen. Har du barn i barnehagen og trodde at myndighetene har sikret at smitteverntiltakene gjennomføres overalt?

Da må du tro om igjen- dette kan du lese mer om i blogginnlegget «https://skolemamma.no/2020/04/20/i-kohortens-tid/

Snart skal barna mine starte på skolen igjen.

Jeg er ikke bekymret for at de skal bli smittet.

Jeg har bare lyst til at den strategien som regjeringen har lagt opp til med gradvis smitte skal la seg gjøre.

Den strategien som er valgt fordi alternativet – full smittespredning og et helsevesen og samfunn som kollapser – er så mye dårligere.

Denne situasjonen krever tydeligere retningslinjer og nok ansatte i barnehager og skoler.

Ansatte som ikke bare skal drive med smittevern – de skal ivareta barna våre også.

Noen voksne må komme nå.

Les intervju i Aftenposten:

https://www.aftenposten.no/norge/i/GGLvB6/full-forvirring-rundt-smittevernreglene-i-barnehager-noen-har-seks-barn-pr-gruppe-mens-andre-har-ni-barn?

Intervju i P4: https://www.p4.no/nyheter/forvirring-rundt-smittevernregler-i-barnehager/artikkel/799672/?fbclid=IwAR3YFXdpVwMrWcdUMbQ7sSpKAOMVHb1h8Q2yJZhfhEk9n9Blh4fkX0RQ-Ls

Kategorier
Barnehage Skole

I kohortens tid

Om noen dager åpner skolen for de minste trinnene.

Ikke alle er trygge på den kommende oppstarten.

Ifølge en undersøkelse fra NRK sier en av fire foreldre at de kommer til å holde barna sine hjemme når de og skolene åpner. Ytterligere 13 prosent er usikre. NRK har skrevet om trebarnsmoren fra Sandnes som er redd for at smitten kommer til å eksplodere når barnehager og skoler åpnes igjen, og som kommer til å holde barna sine hjemme inntil hun ser at «alt går som det skal».

«Ubegrunnet frykt», sier barneombudet.

«Så lenge gjenåpning av barnehager og skoler kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte er det ingen grunn til å være utrygg», sier de som kan dette. 

Og rapporten fra Folkehelseinstituttets hevder jo at så lenge tiltakene som er utformet følges, vil vi fortsatt ha gode muligheter til å holde smitten under kontroll. 

Så langt så greit – og som foreldre må vi vel kunne stole på at tiltakene som smittevernekspertene har sagt er helt nødvendige, vil bli fulgt nå når barna våre skal tilbake til barnehager og skoler? 

Eller?

På mandag åpnet barnehagene igjen for første gang siden koronalockdown. 

Myndighetene har på  kort tid levert omfattende smittevernveileder til barnehagene, og barnehageansatte har jobbet helg og natt for å kunne tilby et trygt, smittevernet og godt omsorgsmiljø for å imøtekomme kunnskapsminister Guri Melbys beskjed: 

“Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte.” 

Veilederen beskrev tiltak for hvordan smitte kan bekjempes. Blant annet skulle barn være i kohorter ( grupper ) på tre barn pr. ansatt for de små barna og seks pr. ansatt for de over tre år.

Så kom det en presisering om at kohortene kan overstiges: “Det er noe rom for fleksibilitet innenfor en kohort (for eksempel +/ – ett barn) og mellom samarbeidende kohorter».

Full forvirring. Hva betyr denne fleksibiliteten i praksis? Var ikke smitteverntiltakene nødvendige allikevel?

Interesseorganisasjonen for private barnehager (PBL) har på forhånd bredt grunnen for å tolke tiltakene bredt.

Lenge før smitteverntiltakene var presentert gikk PBL til ekspertgruppen med anmodning om at de private barnehagene måtte få lov til å drive med lavere bemanning enn det de hadde før koronastenging. 

Alle som vet noe om barnehagesektoren vet at profesjonen har gitt tydelige varsler om at bemanningen i en normaltilstand er på uforsvarlig lavt nivå – noe som gjør denne forespørselen en smule umusikalsk. 

PBL tok samtidig til orde for nye ordninger som ville kreve langt flere personalressurser enn en “normaltilstand” skulle tilsi; lengre åpningstider, kvelds- og nattåpent. De insisterer på at de private barnehagene selv må få velge hvordan de vil forholde seg til smitteverntiltakene; det er da er grunn til at tiltakene kommer i en veileder?

Veiledning betyr jo ikke at det forplikter – og det er da vitterlig lagt opp til raus tolkning i det utdanningsdirektoratet kun har skrevet at kohortene kun skal gjelde som hovedregel?

Hvorfor skulle det ikke være mulig å bestemme selv hvor mange det skal være i en «kohort»?

Ingen grunn til å ta smittevernet så alvorlig at det ikke skulle være greit med litt slingring?

Og dessverre: det er akkurat dette Kunnskapsdepartementets signaler gir uttrykk for.

Det gjør at det hele må oppleves litt meningsløst for den bestemoren som i dag går på jobb for en barnehageeier som velger en «fleksibel» tilnærming til smitteverntiltakene. Hun har kanskje ni barn i sin kohort istedetfor seks – samtidig som at hun har ikke har sett de to barnebarna sine de siste ukene fordi hun har fulgt retningslinjene for de nasjonale smitteverntiltakene.

Eller for de foreldrene som har kjent på klaustrofobien de siste ukene i en trang leilighet med små barn og liten mulighet til å jobbe, og hvor både tålmodigheten for barna og samlivet har blitt satt på prøve. Nå skal barna deres tilbake til en barnehage som har tolket veilederen bredt og med muligens enda færre på jobb enn før. Sammen med omfattende krav til rutiner knyttet til smittevernrutiner vil det gi barna få muligheter til å bli sett, hørt og emosjonelt ivaretatt.

Korona og tiltakene for å hindre smittespredning har kostet enormt mye- både for mennesker og økonomi. Det har kostet psykisk helse, livskvalitet og samliv. Det har kostet folk jobben, livet og vettet.

Var alt det for ingenting, nå som barnehagene åpner og mange av de ansatte der ikke har sjans til å overholde smitteverntiltakene?

Hvor ble det av det smittevernfaglig forsvarlige og FHIs uttalelse om at alt vil være under kontroll så lenge tiltakene som er utformet følges?

De foreldrene som velger å holde barna sine hjemme av frykt for “en eksplosjon av smitte” må få en grunn til å sende barna sine til barnehagen og skolen. Det har de ikke nå.

I går kom smitteverntiltakene for skolen.

Det kan se ut til at hjemmetilværelsen blir lang for trebarnsmoren i Sandnes.

(Og: vi foreldre gjør åpenbart lurt i å spørre hvor mange barn det er per kohort i barnehagene og skolene).

https://www.utdanningsnytt.no/foreldre-korona-smitte/nesten-en-av-fire-sier-de-vil-holde-barna-hjemme-fra-barnehagen/239501?fbclid=IwAR3ReAtMpk-xMgaGhpbn5NpqGEZv6YoMNF1wboA-xWTIR_ay8ju4MqkK3NE

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/

https://www.pbl.no/aktuelt/tilskudd-og-barnehagedrift/barnehagene-bor-sa-raskt-som-mulig-ha-normale-apningstider/

https://www.pbl.no/aktuelt/tilskudd-og-barnehagedrift/udir-noe-rom-for-fleksibilitet-innenfor-en-kohort/