Kategorier
Barnehage korona Skole

Noen voksne må komme

Jeg er intervjuet i Aftenposten og på P4 vi dag.

Der uttaler meg hovedsaklig om barnehageåpningen. Har du barn i barnehagen og trodde at myndighetene har sikret at smitteverntiltakene gjennomføres overalt?

Da må du tro om igjen- dette kan du lese mer om i blogginnlegget «https://skolemamma.no/2020/04/20/i-kohortens-tid/

Snart skal barna mine starte på skolen igjen.

Jeg er ikke bekymret for at de skal bli smittet.

Jeg har bare lyst til at den strategien som regjeringen har lagt opp til med gradvis smitte skal la seg gjøre.

Den strategien som er valgt fordi alternativet – full smittespredning og et helsevesen og samfunn som kollapser – er så mye dårligere.

Denne situasjonen krever tydeligere retningslinjer og nok ansatte i barnehager og skoler.

Ansatte som ikke bare skal drive med smittevern – de skal ivareta barna våre også.

Noen voksne må komme nå.

Les intervju i Aftenposten:

https://www.aftenposten.no/norge/i/GGLvB6/full-forvirring-rundt-smittevernreglene-i-barnehager-noen-har-seks-barn-pr-gruppe-mens-andre-har-ni-barn?

Intervju i P4: https://www.p4.no/nyheter/forvirring-rundt-smittevernregler-i-barnehager/artikkel/799672/?fbclid=IwAR3YFXdpVwMrWcdUMbQ7sSpKAOMVHb1h8Q2yJZhfhEk9n9Blh4fkX0RQ-Ls

Kategorier
Skole

Rekk opp hånda!

Skolemamma på podcasten «Rekk opp hånda» i dag hos Martin Johannessen.

Bortsett fra å skyte edder og galle fra hofta fikk jeg også lov til å holde plastflamingoen under innspillingen!🦩🦩🦩

Kategorier
Barnehage Skole

I kohortens tid

Om noen dager åpner skolen for de minste trinnene.

Ikke alle er trygge på den kommende oppstarten.

Ifølge en undersøkelse fra NRK sier en av fire foreldre at de kommer til å holde barna sine hjemme når de og skolene åpner. Ytterligere 13 prosent er usikre. NRK har skrevet om trebarnsmoren fra Sandnes som er redd for at smitten kommer til å eksplodere når barnehager og skoler åpnes igjen, og som kommer til å holde barna sine hjemme inntil hun ser at «alt går som det skal».

«Ubegrunnet frykt», sier barneombudet.

«Så lenge gjenåpning av barnehager og skoler kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte er det ingen grunn til å være utrygg», sier de som kan dette. 

Og rapporten fra Folkehelseinstituttets hevder jo at så lenge tiltakene som er utformet følges, vil vi fortsatt ha gode muligheter til å holde smitten under kontroll. 

Så langt så greit – og som foreldre må vi vel kunne stole på at tiltakene som smittevernekspertene har sagt er helt nødvendige, vil bli fulgt nå når barna våre skal tilbake til barnehager og skoler? 

Eller?

På mandag åpnet barnehagene igjen for første gang siden koronalockdown. 

Myndighetene har på  kort tid levert omfattende smittevernveileder til barnehagene, og barnehageansatte har jobbet helg og natt for å kunne tilby et trygt, smittevernet og godt omsorgsmiljø for å imøtekomme kunnskapsminister Guri Melbys beskjed: 

“Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte.” 

Veilederen beskrev tiltak for hvordan smitte kan bekjempes. Blant annet skulle barn være i kohorter ( grupper ) på tre barn pr. ansatt for de små barna og seks pr. ansatt for de over tre år.

Så kom det en presisering om at kohortene kan overstiges: “Det er noe rom for fleksibilitet innenfor en kohort (for eksempel +/ – ett barn) og mellom samarbeidende kohorter».

Full forvirring. Hva betyr denne fleksibiliteten i praksis? Var ikke smitteverntiltakene nødvendige allikevel?

Interesseorganisasjonen for private barnehager (PBL) har på forhånd bredt grunnen for å tolke tiltakene bredt.

Lenge før smitteverntiltakene var presentert gikk PBL til ekspertgruppen med anmodning om at de private barnehagene måtte få lov til å drive med lavere bemanning enn det de hadde før koronastenging. 

Alle som vet noe om barnehagesektoren vet at profesjonen har gitt tydelige varsler om at bemanningen i en normaltilstand er på uforsvarlig lavt nivå – noe som gjør denne forespørselen en smule umusikalsk. 

PBL tok samtidig til orde for nye ordninger som ville kreve langt flere personalressurser enn en “normaltilstand” skulle tilsi; lengre åpningstider, kvelds- og nattåpent. De insisterer på at de private barnehagene selv må få velge hvordan de vil forholde seg til smitteverntiltakene; det er da er grunn til at tiltakene kommer i en veileder?

Veiledning betyr jo ikke at det forplikter – og det er da vitterlig lagt opp til raus tolkning i det utdanningsdirektoratet kun har skrevet at kohortene kun skal gjelde som hovedregel?

Hvorfor skulle det ikke være mulig å bestemme selv hvor mange det skal være i en «kohort»?

Ingen grunn til å ta smittevernet så alvorlig at det ikke skulle være greit med litt slingring?

Og dessverre: det er akkurat dette Kunnskapsdepartementets signaler gir uttrykk for.

Det gjør at det hele må oppleves litt meningsløst for den bestemoren som i dag går på jobb for en barnehageeier som velger en «fleksibel» tilnærming til smitteverntiltakene. Hun har kanskje ni barn i sin kohort istedetfor seks – samtidig som at hun har ikke har sett de to barnebarna sine de siste ukene fordi hun har fulgt retningslinjene for de nasjonale smitteverntiltakene.

Eller for de foreldrene som har kjent på klaustrofobien de siste ukene i en trang leilighet med små barn og liten mulighet til å jobbe, og hvor både tålmodigheten for barna og samlivet har blitt satt på prøve. Nå skal barna deres tilbake til en barnehage som har tolket veilederen bredt og med muligens enda færre på jobb enn før. Sammen med omfattende krav til rutiner knyttet til smittevernrutiner vil det gi barna få muligheter til å bli sett, hørt og emosjonelt ivaretatt.

Korona og tiltakene for å hindre smittespredning har kostet enormt mye- både for mennesker og økonomi. Det har kostet psykisk helse, livskvalitet og samliv. Det har kostet folk jobben, livet og vettet.

Var alt det for ingenting, nå som barnehagene åpner og mange av de ansatte der ikke har sjans til å overholde smitteverntiltakene?

Hvor ble det av det smittevernfaglig forsvarlige og FHIs uttalelse om at alt vil være under kontroll så lenge tiltakene som er utformet følges?

De foreldrene som velger å holde barna sine hjemme av frykt for “en eksplosjon av smitte” må få en grunn til å sende barna sine til barnehagen og skolen. Det har de ikke nå.

I går kom smitteverntiltakene for skolen.

Det kan se ut til at hjemmetilværelsen blir lang for trebarnsmoren i Sandnes.

(Og: vi foreldre gjør åpenbart lurt i å spørre hvor mange barn det er per kohort i barnehagene og skolene).

https://www.utdanningsnytt.no/foreldre-korona-smitte/nesten-en-av-fire-sier-de-vil-holde-barna-hjemme-fra-barnehagen/239501?fbclid=IwAR3ReAtMpk-xMgaGhpbn5NpqGEZv6YoMNF1wboA-xWTIR_ay8ju4MqkK3NE

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/

https://www.pbl.no/aktuelt/tilskudd-og-barnehagedrift/barnehagene-bor-sa-raskt-som-mulig-ha-normale-apningstider/

https://www.pbl.no/aktuelt/tilskudd-og-barnehagedrift/udir-noe-rom-for-fleksibilitet-innenfor-en-kohort/

Kategorier
Skole

Rapport fra en tynnslitt hjemmelærer

Dette første innlegget skrives fra soverommet, i koronaens tid. Familien på fire har vært hjemme siden lockdown. På tross av at det er to rom og en gang imellom hører jeg skrikene fra et barn – skrik som kommer av motstand og misnøye med å nok en dag måtte bli instruert av sine foreldre i omfattende hjemmeskolering.

Motstand og misnøye har vært daglig rutine i hjemmet siden skoler ble stengt og hjemmekontor innført. Det skaper dårlig stemning og stive skuldre hos alle i familien. Vi kjenner alle på at det er frynsete. Vi foreldre drømmer om kontorplass, kolleger og stimuli, og kjenner på hvordan vi underyter både som foreldre og arbeidstakere. Barn savner venner, fritidsaktiviteter og variasjon i hverdagen.

Slik er det hos mange familier nå. Fylkesmennenes innrapportering om konsekvensene av koronatiltaket for skolen bekrefter dette: allerede før 1 april var det «dalende motivasjon for undervisning hjemme blant enkelte elever», og situasjonen gjør at «det er økt slitasje på foreldrene».

Økt slitasje på foreldrene kan jeg skrive under på. Jeg har hatt daglig hodepine siden 12 mars , kroppen verker etter så mye inaktivitet og barna spør forsiktig flere ganger om dagen om jeg kanskje har «litt kort lunte».

«Dalende motivasjon for undervisning hjemme blant enkelte elever» ?

Check. Nyhetsverdien med hjemmeskole har gått over i begynnende resignasjon og apati.

Fylkesmennene: «Elevene kjeder seg».

Mine barn har begynt å hugge ved som fritidsaktivitet – ikke fordi de synes det er morsomt, men fordi det er et avbrekk i monotonien.

Allikevel: akkurat det å undervise egne barn er ikke så ulikt fra livet før korona. Også når samfunnet er i vater sitter vi bøyd over skolebøkene til barna våre på kveldene, fortsatt med fiskekakerester i munnen, muligens etter lite søvn, åtte timers arbeidsdag og reising til og fra jobb, før fotballtrening eller speidern. Kveld etter kveld hører vi barna si «dette har vi aldri lært», og vi må grave frem mattekunnskapene fra barneskolen og forklare brøkregning og geometri (som vi jo ikke kan ), engelskgloser og stavskrift.

Det vil si: i hvert fall har mange foreldre det slik. Ikke alle. Mange barn får ikke hjelp til leksene, kanskje har de ikke med matpakke på skolen , og koronatiltakene med mye hjemmetid har vært ekstra vanskelige for dem. Mange bekymrer seg mye nå for de «sårbare»barna, og det med god grunn.

I disse tider, hvor det er mange tanker rundt hvordan samfunnet bør endre seg og ta lærdom av ting vi ser ikke fungerer så bra; kan vi bruke koronakrisen til å tenke nytt for å ivareta de «sårbare» barna på en bedre måte?

Kan vi tenke at skolen, hvor de aller fleste barn tilbringer dagene sine, kan være en del av et slikt nybrottsarbeid?

Kan vi tenke at det som er bra for de mest sårbare barna kan gi positive effekter for alle barn – uansett familiebakgrunn?

Kan fagfornyelsen som skolene nå er i gang med være en mulighet til slike endringer og tiltak?

Vi vet fra før at lekser forsterker sosiale ulikheter. For å utjevne forskjellene i Det Nye Livet etter korona: kan vi starte med å se for oss en skole uten lekser?

MYE mer om lekser og andre temaer i kommende innlegg- inntil da: hold ut!

Oppsummering av fylkesmennenes innrapportering på konsekvenser av koronatiltakene for skole og barnehage:https://www.udir.no/contentassets/2375556970d048d09ab773e0892800ff/fylkesmennene-rapportering-av-konsekvensene-av-stengte-barnehager-og-skoler—oppsummering.pdf

Lekser øker sosiale forskjeller: https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/lekser-oker-sosiale-forskjeller-1.828582)

https://www.ssb.no/forskning/offentlig-okonomi/utdanningsokonomi/lekser-oeker-sosiale-forskjeller